Uniwersytety Trzeciego Wieku to najciekawsza w ostatnich czasach forma edukacyjna ludzi starszych, bardzo istotna i potrzebna, z uwagi na zachodzące zmiany demograficzne. W Seniorach drzemią duże pokłady wiedzy, ogromne doświadczenie, a przede wszystkim olbrzymia chęć dzielenia się tym wszystkim z młodszym pokoleniem.
Ludzie, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę, nie są czynni zawodowo, nadal chcą być pożyteczni i jak najdłużej aktywni społecznie. Tak, jak każdy inny człowiek, chcą być dostrzegani i potrzebni, nie tylko w swoich rodzinach, ale także i w szerszym wymiarze społecznym. Nadal czują się młodo, chcą zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności, rozwijać swoje pasje, podróżować w nieznane, nawiązywać nowe kontakty i poznawać ciekawych ludzi. Chcą zwiększać swoje kompetencje, odkrywać talenty uczestnicząc w różnych formach aktywności.
reklama

I właśnie dlatego, 27 września w MDK – z inicjatywy Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika, przy dużym zaangażowaniu Pani Eweliny Deruckiej z MBP oraz Pani Bożeny Cesarz z MDK – odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące utworzenia w naszym mieście Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie przybyło ponad 60 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu powstaniem TUTW. Prowadząca spotkanie Pani Ewelina Derucka, przedstawiła główne założenia i koncepcję funkcjonowania UTW, oraz Statut, który został jednogłośnie przyjęty. Tego dnia wybrano także Zarząd TUTW i Komisję Rewizyjną.
Prezesem TUTW został Zdzisław Czapla, funkcję Zastępcy powierzono Elżbiecie Frasunkiewicz, Alicji Wojdak i Jadwidze Kąciak. Sekretarzem – Danuta Lewandowska, a Skarbnikiem – Alina Janecka. Barbara Kowalczyk, Grzegorz Gruszczyński i Andrzej Sobczak to członkowie Zarządu.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Elżbieta Werbińska, Zastępcą – Anna Marciniak, Członkami: Magdalena Niżałowska i Wioletta Magnus.
reklama

2 listopada Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, więc Zarząd nabywszy wszelkich uprawnień, rozpoczął swą działalność od spraw formalnych. TUTW to organizacja pozarządowa, całkowicie niezależna od organów władzy państwowej, apolityczna, przeznaczona dla wszystkich ludzi „50 plus”. Dobre funkcjonowanie Uniwersytetu powiązane jest ze zrozumieniem i wsparciem władz samorządowych, szkól, jednostek kultury, słuchaczy i wszystkich ludzi dobrej woli.
O postępie prac organizacyjnych, po których przyjdzie czas na właściwe działania, będziemy informować na bieżąco.
Drodzy Państwo, Drzwi Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są otwarte dla wszystkich Seniorów, którzy pragną ciekawie spędzić czas oraz poszerzać swoje horyzonty. A, że na naukę nigdy nie jest za późno, doskonale wie każdy z nas.
Przecież „ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, ale starzeją się, bo przestają się bawić”.
Zarząd Turkowskiego Uniwersytetu III Wieku
10