Zarząd TUTW podjął uchwałę w sprawie stopniowego uruchamiania zajęć w semestrze VI 2020/2021.

Sytuacja epidemiczna oraz istniejące zagrożenia zmuszają nas do wielu zmian organizacyjnych. Jako pierwsze zostaną uruchomione zajęcia ruchowe: Nordic Walking i gimnastyka w wodzie. Warsztaty plastyka – malarstwo będą się odbywać co tydzień we wtorki.

Prosimy śledzić nasz Harmonogram zajęć.

Dyżury członków Zarządu TUTW rozpoczną się od 24 września. – zapraszamy.

Opłaty czesnego na VI semestr: wg uchwały Zarządu studenci którzy dokonali wpłaty za semestr V mogą skorzystać z 50% ulgi. W miarę możliwości  i ze względów bezpieczeństwa prosimy o wpłaty na konto TUTW  nr: 93 8557 0009 2006 0800 0117 0001

Udział w zajęciach będzie obarczony koniecznością zachowania warunków bezpieczeństwa ogólnie obowiązujących (noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

Zapraszamy