Bezpłatne szkolenie komputerowe „Kompetencje cyfrowe poziom A z elementami bezpieczeństwa w sieci”

Informujemy, że mamy 12 miejsc na bezpłatnym szkoleniu „Kompetencja cyfrowa poziom A z elementami bezpieczeństwa w sieci”. Organizatorem szkolenia jest Turecka Izba Gospodarcza.

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej ul. Żeromskiego 37 w nowoczesnej bezpiecznej sali.

Szkolenie obejmuje 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą się odbywać w środy i czwartki w godz. 10.00 – 13.00, łącznie 30 spotkań.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Pierwsze zajęcia 7 października.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do TUTW poprzez email, telefon (785 022 818) lub w biurze TUTW.

W przypadku większej ilości zgłoszeń będziemy starali się o drugi turnus w przyszłym roku.