Szanowni Studenci

Informujemy, że otrzymaliśmy 12 miejsc na kursie języka angielskiego (poziom A1 i A2) – 120 godzin – razem 30 spotkań.

Zajęcia bądą się odbywać 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.Miejsce prowadzenia zajęć  – sala konferencyjna przy siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej ul. Żeromskiego 37 w Turku.

Zapisy:

 emailem: tu3w.edu@gmail.com

telefonicznie: 785 022 818

lub w biurze TUTW

Zgłoszenia do 19 października.W przypadku większej ilości zgłoszeń możliwe utworzenie drugiej grupy.


Zarząd TUTW