Zarząd TUTW
1. Zdzisław Czapla – Prezes
2. Elżbieta Frasunkiewicz – vice – Prezes
3. Alicja Wojdak –vice –Prezes
4. Jadwiga Kąciak – vice Prezes
5. Danuta Lewandowska – Sekretarz
6. Bogusław Szymaniak – Skarbnik
7. Barbara Kowalczyk – Członek Zarządu
8. vacat – Członek Zarządu