Plastyka – malarstwo zajęcia dofinansowane przez Gminę Miejska Turek

warsztaty – prowadzący Roman Choinka (jeden raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)

od 6 października do końca listopada co tydzień we wtorki  od 13.00 do 15.00 w Muzeum

uwaga ! od połowy listopada zajęcia online – kontakt z prowadzącycm 

 Wykłady – Spotkania z historią . Zajęcia dofinansowane przez Zarząd Powiatu Tureckiego

zajęcia odwołane

23 października  godz. 16.00 – 18.00 w Hotelu Barbórka wykład pt. „Skarby Watykanu i tajnych archiwów” wygłosi dr. Emilian Prałat – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, regionalista i filolog slawista. Zawodowo jestem związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej i Instytutem Historii Sztuki UAM.

W trakcie  spotkania przedstawione zostaną wybrane skarby Stolicy Apostolskiej – słynne ogrody watykańskie oraz Tajne Archiwum Watykańskie. Przybliżone zostaną ich dzieje, wygląd, zasady funkcjonowania, a wszystko to okraszone materiałem ilustracyjnym pozyskanym w trakcie majowej kwerendy w wiecznym mieście.

20 listopada godz. 16.00 – 18.00 we Hotelu Barbórka wykład pt. „Początki piśmiennictwa Słowian – od Cyryla i Metodego poprzez alfabet głagolicki po najstarsze zabytki” wygłosi dr. Emiliam Prałat. 

Ponad 1100 lat temu dwóch braci ze słowiańsko-greckiej rodziny – Cyryl i Metody, ruszyli na Wielkie Morawy. Ich misja zaowocowała nie tylko chrystianizacją Słowian Południowych, ale także opracowaniem głagolicy – pierwszego alfabetu słowiańskiego oraz przetłumaczeniem z greki Pisma Świętego. Tradycja głagolityzmu obecna niegdyś także w Polsce, dzisiaj żywa jest tylko na Bałkanach. W trakcie prelekcji zaprezentowany zostanie ten jeden z kluczowych dla rozowju cywilizacji słowiańskiej, okresów. Zilustruje go prezentacja najcenniejszych zabytków piśmiennictwa z tego okresu. Przedstawione zostaną także świadectwa żywotności głagolicy i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.
 
 
 
18 grudnia godz. 16.0 -18.00 w Hotelu Barbórka